Σχολικό εργαστήριο: Δημιουργώντας comics!

Πρόκειται για ένα βιωματικό διαδραστικό εργαστήριο γνωριμίας και δημιουργίας comics, μέσω του οποίου τα παιδιά καλούνται να λύσουν κάποιες «ασκήσεις» βασισμένες στους ιδιαίτερους κώδικες επικοινωνίας του συγκεκριμένου μέσου. Δεν απαιτεί πρότερη σχεδιαστική αρτιότητα από πλευράς των μαθητών· ίσα-ίσα οι ασκήσεις αυτές είναι διαμορφωμένες κατά τέτοιο τρόπο ώστε να ενθαρρύνουν κάθε παιδί να ασχοληθεί, να ζωγραφίσει ή να πειραματιστεί, σε μια πρώτη διερευνητική επαφή του με το αντικείμενο. Παράλληλα, οι ασκήσεις αυτές αποτυπώνουν έμμεσα την αφηγηματική δομή μιας ιστορίας comics.

24-27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ & 2-4 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ | 09.30-11.00 &11.30-13.00
Γαλλικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης
Διάρκεια: 1 ώρα και 20 λεπτά
Αριθμός θέσεων: 25
Ελεύθερη συμμετοχή
Υπεύθυνοι επιμέλειας: Nίκος Π. Δαλαμπύρας, Άλκηστις Καρουλή

Tα αναλώσιμα του εργαστηρίου είναι μια ευγενική προσφορά του καταστήματος ειδών καλλιτεχνίας ART TIME (πεζόδρομος Γ. Σταύρου 3-5, Θεσσαλονίκη)