Σχολικό εργαστήριο: Εισαγωγή στα comics!

Τα comics είναι άμεσα συνυφασμένα με την εξέλιξη της τυπογραφίας και ως μέσο έκφρασης και επικοινωνίας έχουν τη δική τους «ορθογραφία» και «συντακτικό». Μέσα από μία  σύντομη αναδρομή στην ιστορία αυτού του μέσου, με αναφορά στο ευρωπαϊκό-γαλλικό παράδειγμα, οι μαθητές μαθαίνουν την βασική «γραμματική και συντακτικό» αυτού του μέσου. Ακολουθεί μια  αναφορά στα εργαλεία του δημιουργού και στους βασικούς σχεδιαστικούς κώδικες επικοινωνίας του comics.

Την επιμέλεια της παρουσίασης έχει ο Νίκος Π. Δαλαμπύρας, ραδιοφωνικός παραγωγός (FM 1055 Rock- Θεσσαλονίκη), εκδότης (Ένατη Διάσταση), δημιουργός comics αλλά και wargamer (E.Σ.Φ.Ι.Π.Σ.).

12-16 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ & 19-20 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ | 09.30-11.00 &11.30-13.00 / 17.00 - 18.30 & 19.00 - 20.30
Γαλλικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης
Διάρκεια: 1 ώρα και 20 λεπτά
Αριθμός θέσεων: 25
Ελεύθερη συμμετοχή
Υπεύθυνος επιμέλειας: Nίκος Π. Δαλαμπύρας
 
Tα αναλώσιμα του εργαστηρίου είναι ευγενική προσφορά του καταστήματος ΧΑΡΤΟΦΩΛΙΑ (Βατικιώτου 12, Πλ. Άθωνος, ΘΕΣ/ΝΙΚΗ)