Σχολικό εργαστήριο: Εισαγωγή στα comics!

Το κόµικς είναι άµεσα συνυφασµένο µε την εξέλιξη της τυπογραφίας και ως µέσο έκφρασης και επικοινωνίας έχει τη δική του «ορθογραφία» και «συντακτικό». Μέσα από µία σύντοµη αναδροµή στην ιστορία αυτού του µέσου, µε αναφορά στο ευρωπαϊκό-γαλλικό παράδειγµα, οι µαθητές µαθαίνουν τη βασική «γραµµατική και συντακτικό» αυτού του µέσου. Ακολουθεί µια αναφορά στα εργαλεία του δηµιουργού και τους βασικούς σχεδιαστικούς κώδικες επικοινωνίας του κόµικς.

6-10 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ  | 09.30-11.00 &11.30-13.00 / και απόγεύματα (ΕΚΤΟΣ 10 Νοεμβρίου) 17.00 - 18.30 & 19.00 - 20.30
Γαλλικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης
Διάρκεια: 1 ώρα και 20 λεπτά
Αριθμός θέσεων: 25
Ελεύθερη συμμετοχή
Υπεύθυνος επιμέλειας: Nίκος Π. Δαλαμπύρας

Nικόλαος Π. Δαλαμπύρας είναι φιλόλογος, δημιουργός και εκδότης κόμικς (Ένατη Διάσταση) και ραδιοφωνικός παραγωγός στον FM 1055 Rock της Θεσσαλονίκης.