Εconomics or comics?

Η έμφαση δίνεται στην δυνατότητα επικοινωνίας των κόμικς και μεταφοράς εξειδικευμένων γνώσεων που αφορούν την καθημερινότητα σχετικά με τον καθημερινό τρόπο ζωής μας και την οικονομική του διάσταση. Γίνεται επίσης μια σύντομη παρουσίαση των έργων που έχουν αναφερθεί στη διεθνή σχετική βιβλιογραφία δίνωντας ερεθίσματα στο κοινό για περαιτέρω αναζήτηση και συζήτηση.

12 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ | 18.00 - 19.00
Αίθουσα Nehama, Γαλλικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης
Διάρκεια: 60 λεπτά
Αριθμός θέσεων: έως 50
Ελεύθερη συμμετοχή
Υπεύθυνος παρουσίασης: Χρήστος Βασιλειάδης (καθ. Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης επιχειρήσεων, ΠΑ. ΜΑΚ.)